Wednesday, December 30, 2009

interview getuige vlucht 253

http://www.youtube.com/watch?v=wM2yiohmPEI&feature=player_embedded

Brenninkmeyers brief aan Reichsfeldmarschall Göring - C&A Handelsblad - anyone?


"Wir waren eines von den Unternehmen, die vor dem Kriege in die Vormachtstellung eindrangen, die der jüdische Textilhandel besaß und haben uns gegen die Kapitalmacht des Waren- und Kaufhauses und gegen die Vormachtstellung der gesamten jüdischen Konkurrenz durchsetzen müssen und durchgesetzt. 


Es ist seit der Gründung niemals ein Nichtarier bei uns beschäftigt worden"
bron: "Die geheimnisvollen Herren von C&A" - Bettina Weiguny

Friday, December 11, 2009

Tuesday, December 8, 2009

Monday, December 7, 2009

Sunday, December 6, 2009

conspiracies or coincidences?


Heer Henk,
U gelooft niet in 'conspiracy theories'. Dat is m.i. net zo iets als niet geloven in de zwaartekracht.
En... Gelooft U dan wel in 'coincidence theories'?
Dat moet wel. Immers, als sociale verbanden niet bewust opgezet worden, dan zijn ze toevallig ontstaan.
Laten we eens een voorbeeld nemen: 'Climate-Gate'. Zijn die sociale verbanden, de afspraken, de opzetjes tussen de wetenschappers toevallig ontstaan, of is er sprake van bewust en doelgericht handelen?
Het antwoord lijkt mij duidelijk.
Voorts vind ik de vraag of iets een conspiracy is, niet relevant. Beter is het de feiten in kaart te brengen.
Ook is het goed U niet te laten verblinden door de krankzinnigheid van vele conspiracy theorists. Wie op zoek is naar idioten, zoekt inderdaad best in dit kamp.
"Name calling" en dissidente meningen afdoen als irrelevant speelt sommige plannenmakers in de kaart en wordt waarschijnlijk bewust geïnitieerd.
IV

Thursday, December 3, 2009

roten- braunen- grunen sozialisten auf den wachturmen


"Leute wie Sie standen auf den Mauer-Wachtürmen der roten Sozialisten, Sie überwachten die Wachtürme der braunen Sozialisten. 


Und, ..., Leute Ihres Schlages werden auf den Wachtürmen der grünen Sozialisten stehen und deren Umerziehungslagern zu klimatologisch korrekten Staatsbürgern."


- Unbek.

Wednesday, December 2, 2009

manipulate emotions and control reason


"In the technotronic society the trend would seem to be towards the aggregation of the individual support of millions of uncoordinated citizens, easily within the reach of magnetic and attractive personalities effectively exploiting the latest communication techniques to manipulate emotions and control reason."
—Zbigniew Brzezinski, National Security Advisor to Jimmy Carter. 1977
—(tegenwoordig nog advisor voor Obama)


Tuesday, December 1, 2009

verdrag van lissabon treedt in werking - media zwijgen
handtekeningen waarmee NL haar autonomie opgaf


message IV:
DECEMBER 1ST 2009!


WELCOME IN SUPERSTATE and TAX CARTEL THE EUSSR!
MEDIA ZWIJGEN
HET LIJKT WEL OORLOG
IV

Thursday, November 19, 2009

those in charge take the jab themselves! - without adjuvants ..... !!


cc IV:
HGR, Dear,
Druk maakte ik mij over het vaccin. Een potentieel gevaar voor een ieder wiens naam in een gemeentelijk bevolkingsregister voorkomt. Tot eind september verzamelde ik informatie, Met name over de adjuvants.
Tot ik door kreeg dat diegenen die het mogelijk verplicht gingen stellen, het vaccin zelf ook zouden nemen.
Een ander echter, zonder de hulpstoffen waartegen ik mijn pijlen richtte: MF59, - squalene - en natuurlijk mercury.
I rest my case, HGR.
IV

Wednesday, November 11, 2009

Monday, November 9, 2009

dutch classroom coercion


HGR,
This is government subversion in the works!
They put the dissident individual in coercive courses, costing loads of money. 
And if you don't comply in the classroom, you don't get your license, Btw voorheffing or whatever fucking government paper back!
The question is not IF de Belastingdienst start coercing entrepreneurs with this, the question is WHEN they start.
IV


common purpose behaves like a church


follow IV on Twitter

Saturday, November 7, 2009

common purpose: the subversion of british democracy


opklikbaar


cp exposed

zit common purpose nederland al binnen bij de belastingdienst? probably they do...Common Purpose, een zogenaamde start up, een stichting, die streeft naar een 'post democratic' sociaal systeem. Een samenleving die draait op sociale controle, op klikken, op rapporteren, op informele sociale netwerken, op regels, op repressie. Razendsnel waren de OSM - 'ons soort mensen' - betrokken. We noemen: Job Cohen, Felix Rottenberg, Geert Mak, Welten, De directeur van Schiphol etc. 


Els Swaab is voorzitter. We mogen vermoeden dat zij als voorzitter van de vroegere eigenaresse, de stichting Democratie en Media, van praktisch alle belangrijke media in Nederland er hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat  niets werd gerapporteerd in de couranten. Leest erover op Gubernatus Archive.


En beziet de hexagram in het logo. Gelijk aan dat in het Engelse twintig Pond biljet. 


HGR


Els Swaab (1946) (cv niet compleet)

Voorzitter van de Raad voor Cultuur.

mr. Els H. Swaab advocaat Amsterdam Boekel De Nerée N.V.; voorheen als partner, nu als senior adviseur. Haar juridische werkzaamheden liggen met name op het gebied van arbitrages en mediations en op dat van de klachten- en geschillenprocedures (voorzitter Klachten- en Geschillencommissies Nivre en Nicam). Els Swaab is voorts o.a. lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank N.V., vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en lid van de Raad van Commissarissen van Schouten Nelissen. Ook bekleedt zij de volgende functies op bestuurlijk gebied: voorzitter Comité 4 en 5 mei, Nederlands Mediation Instituut (NMI), Stichting Democratie en Media (aandeelhouder PCM) en Common Purpose Nederland.

julia middleton is on twitter


IV is following her.

Sunday, November 1, 2009

ron paul: be prepared for the worst

Government intervention cannot lead to economic growth. Where does the money come from for Tarp (Treasury's program to buy bad bank paper), the stimulus handouts and the cash for clunkers? It can come only from taxpayers, from sales of Treasury debt or through the printing of new money. 


Paying for these programs out of tax revenues is pure redistribution; it takes money out of one person's pocket and gives it to someone else without creating any new wealth. Besides, tax revenues have fallen drastically as unemployment has risen, yet government spending continues to increase. As for Treasury debt, the Chinese and other foreign investors are more and more reluctant to buy it, denominated as it is in depreciating dollars.


http://www.forbes.com/forbes/2009/1116/opinions-great-depression-economy-on-my-mind.html

Wednesday, October 28, 2009

IV: vrijheid? democratie? bullshit! communitarisme is de leidende doctrine - communitaristisch fascisme!
Amitai Etzioni met volgelingen 


cc IV:


Heer van Weel saluut,

U denkt in een democratie te leven. Daarbij denkt U ook nog eens dat dit de beste politieke methode is. 

Vreemd. Mocht U in een democratie leven, dan zou individuele levenskwaliteit toch politiek centraal staan? Wat anders? Dan zouden zaken geregeld worden zoals de mensen dat gemiddeld wensen!

Dan zou men bijvoorbeeld:
 • keuzevrijheid hebben over de bestemming van de eigen productie. Een belastingdienst zou niet bestaan en de particulier krijgt transacties aangeboden waar hij eventueel mee akkoord kan gaan.
 • onderwijs geven en inplaats van staatspropaganda implementeren, 
 • een vrij beschikbare gezondheidszorg organiseren, zonder banden met de farmaceutische industrie of hun politieke gezanten, 
 • pensioenvrijheid afkondigen,
 • contractvrijheid in arbeidsrelaties agenderen,
 • feitelijke argumentatie voor eventuele militaire interventies vereisen,
 • wegen aanleggen waar die nodig zijn,
 • aanleg van infrastructuur waar niemand om vraagt verbieden,
 • de politiemacht concentreren op criminaliteitsbestrijding, inplaats van incasseren langs de wegen,
 • de nationale munt respecteren,
 • de nationale souvereiniteit respecteren, inplaats van deze weg te geven aan een supranationale entiteit,
 • de staatsmedia afschaffen.
Gebeurt dit heer van Weel? Nee natuurlijk! Dit besprak ik ook al eens met heer Terstal.
Systeembelangen staan nu eenmaal in een anders dan door de markt georganiseerd model haaks op de belangen van het individu.

In de mail naar Terstal noemde ik het huidig model, naar de corporatistisch fascistische politiek die de socialist Benito Mussolini in de jaren dertig implementeerde. ‘corporatistisch’ 

Politieke leiders en hun broodheren blijken hun politiek echter ‘communitarisme’ te noemen. De Clintons declameren beiden in hun speeches dat we onszelf moeten beschouwen als “communitarian people”. Obama is een verklaard communitarian, maar Palin en Mcain eveneens! Uw MP, heer van Weel, de irrationele in god, Maria en haar onbevlekte ontvangenis gelovende Balkenende, haalde in september 2004 grondlegger Amitai Etzioni naar Nederland. (Zijn speech destijds) (interview Intermediair)

Zijn stelling is dan communitarisme: ‘a balance between individual rights and common good’ is. Dat is een balans tussen grootheden die helemaal niet mag bestaan! Individuele rechten kunnen niet worden afgewogen tegen een algemeen belang. Dat leidt immer tot moord en doodslag. Dat is fascisme! 

Mabel Wisse Smit, Soros, de Rockefellers, de Engelse kroonprins, de jongste telg van de Rothschilds en andere Bilderbergers zijn verklaarde adepten.

Nu mij steeds meer begint te dagen dat de eigenaren van deze wereld en hunne politieke collaborateurs voor een belangrijk deel communitarisch gedachtengoed prediken, wordt het wel belangrijk de essentie van deze ideologie boven tafel te krijgen 

Het is lastig ‘to pin the ideology down to a definition’. Toch wil ik het de komende tijd proberen. Vanuit een definiëring zijn de gedragingen van de collaborateurs gemakkelijke te duiden.

Hier volgen, ad random, mijn eerste ruwe bevindingen en gedachten:
 • Communitarisme is politiek gezien feitelijk fascistisch corporatisme met een PRIMAIR verschil: de tegengestelde focus op natiestaten. Communitaristen propageren een supranationale politiek, terwijl de vroegere fascistisch corporatisten een enge focus op eigen land en volk hadden. Een SECUNDAIR verschil is het informele beïnvloeding via informele sociale structuren, zoals bijvoorbeeld ‘Common Purpose’. Het vroegere corporatistisch fascisme dwong haar politiek formeel af met geïnstitutionaliseerd staatsgeweld.
 • Communitarianisten zijn net als fascisten, socialisten en communisten VOLLEDIG gericht op het collectief. Concreet betekent dit dat de belangen van het collectief ALTIJD prevaleren boven de belangen van het individu. Dit staat haaks op de naoorlogse westerse politiek. 
 • Communitarianisten propageren altruïsme. Dit betekent dat een individu wordt gedwongen hogere waarden in te wisselen voor lagere waarden. Een waarde toevoegen aan je eigen leven of dat van je geliefden staat naar de communitaristische moraal op een lagere schaal dan waarde leveren aan ‘the common good’.
 • Hoewel dit wel gepredikt wordt, politiek gaat het niet om ‘het algemeen belang’. Het gaat over gecentraliseerde macht over mensen en middelen. Die centralisering wordt gerationaliseerd via globale ideologische speerpuntprogramma’s als de CO2 agenda van de VN, duurzaamheidspolitiek, terrorismebestrijding, vaccinatieprogramma’s, de bankencrisis et cetera. Deze problemen zijn volledig artificieel. CO2 is een non issue, vaccinatie tegen een griep die het menselijk lichaam zelf aankan is feitelijk onnodig, terrorisme is grotendeels gefabriceerd, de bankencrisis is ‘self inflicted’. Wel bieden deze issues overheden de mogelijkheid individuele rechten terzijde te schuiven en de particulier aan zich te onderwerpen.
 • Communitarians werken in de schaduw. Heel geleidelijk worden stap voor stap de meest gruwelijke maatregelen geïmplementeerd. De Blair politics zijn hier een groot voorbeeld van. Van het meest vrije land van Europa, is Engeland in tien jaar getransformeerd tot een totalitaire politiestaat waar bijvoorbeeld iedere Londenaar dagelijks bespiedt wordt door zo’n 1000 camera’s, waar mensen zonder vorm van proces of zelfs verdenking kunnen worden vastgezet, waar camera’s in de schoolklas worden opgehangen om gedragsafwijkingen vroegtijdig te identificeren, waar mensen zonder ‘criminal record’ worden gevolgd met het argument: ‘iedereen is begonnen zonder criminal record’.
 • Communitaristen werken graag via denktanks, altruïstische stichtingen of NGO’s. Common Purpose is een belangrijk voorbeeld van de netwerk implementatie van communitarisch gedachtengoed. Hierover schreef HGR dit artikel op Gubernatus Archive. (Label artikelen Common Purpose)
 • Communitarisme is gebaseerd op controle en een onderling wantrouwen. Een vrije samenleving investeert in structuren van vertrouwen.
 • Volgens Etzioni is communitarisme de doctrine van de maatschappelijke druk. Men dient zich niet alleen aan formele regels te houden, maar de druk moet juist op een informeel sociaal niveau worden uitgeoefend om het individu tot gewenst gedrag te bewegen.
 • Schaamte als regulerende emotie. Etzioni doet in zijn schrijfels dikwijls gewag van de bruikbaarheid van schaamte. Hij beschouwd dit als DE regulerende emotie. Interessant is dat hij hiermee inzichten uit de bevrijdende jaren ’60 en ’70 volledig verwerpt.
 • Mondiale architectuur. NWO.  ‘From Empire to Community, a new approach to international communities.’ Etzioni pleit in deze thesis voor een toename van ‘transnationale gemeenschappen’ en parlementen zoals de EU en de VN, waar besluiten worden genomen over alles wat gevolgen kan hebben die verder strekken dan de landsgrenzen. Transnationale instituties zijn Etzioni’s ideaal. De leidraad voor deze instituten dient de mondiale morele deler te zijn. Etzioni stipuleert dat westerse waarden van vrijheid en democratie aangevuld dienen te worden met algemene waarden uit het Midden Oosten, te weten: meer respect voor autoriteit en inzet voor de gemeenschap. (again: altruïsme)
 • Etzioni ziet de mens niet als moreel wezen, Dus ook niet als een wezen dat uit zichzelf samen met anderen tot een morele gemeenschap kan komen. Afdwingen is daarom Etioni’s oplossing. Op zichzelf juiste morele handelingen moeten als algemeen geldend en vaststaand neergezet en met geweld afgedwongen worden.  ‘Je geeft donaties aan een goed doel omdat ‘een goed mens dat doet’.
 • Deze bepalende normen en waarden moeten niet alleen door nationale, maar zelfs transnationale instituten worden vastgesteld en afgedwongen. Iedere ‘burger’ waar ook ter wereld dient zich vervolgens te houden aan die norm. De eerste indruk is dat er bij dit gemeenschapsdenken sprake is van decentralisatie, blijkt absoluut niet te kloppen. De nationale overheid verliest haar besluitvormende bevoegdheid juist niet aan de burgers, maar omgekeerd aan aan een supranationaal instituut. Het uitgangspunt is: hoe groter de gemeenschap, hoe groter de algemene deler, hoe beter. Met elke stap die hierin gezet wordt, neemt een verhoudingsgewijs kleinere groep beleidsmakers over een grotere groep burgers besluiten. Met democratie heeft dit allemaal niets meer te maken heer van Weel. Leuk wel, dat dit wordt verkocht onder de noemer ‘terug naar de gemeenschap’.
Heer van Weel, tot slot Etzioni’s uitspraak over Obama: “no philosophy that better describes Obama’s position than communitarianism”.

Tot zover heer van Weel. Gaat stemmen de volgende keer, of gaat U strijden? Strijden voor Uw vrijheid?

Tot zover,

Saluut nog eens,

IV

Monday, October 19, 2009

els swaab: no citizenship

"In the Netherlands, where there is little or no tradition of citizenship, Common Purpose has a difficult job: to engage individuals from all parts of the community, and inspire them to transform society.”

sure!


http://witchdoctor.wordpress.com/2009/10/17/wd-apology-39-whats-wrong-with-the-dutch/

Sunday, October 4, 2009

vaccinatie potentieel niet verplicht? art 94 gw - art 21 WHO const.

We krijgen regelmatig verontwaardigde reacties als: “ja, maar de overheid kan dat niet beslissen, onschendbaarheid van het eigen lichaam” et cetera.


Laat U echter niet misleiden door de collaborateurs.


De staat is niet goedwillend. Ze misleidt. Ze schrijft iets op, iets waar iedereen het over eens is. EN produceert direct daarna een uitzondering op die regel.


Zo ook hier.


art. 94 in de grondwet regelt namelijk dat een organisatie als de WHO het hier voor het zeggen heeft.
En wat de WHO kan aanrichten in “member states” staat in art 21 van de “WHO Constitution” (Is U ooit gevraagd of U van deze criminele organisatie lid van wilde worden?)De combinatie van deze twee regels maakt dat de staat verplicht kan vaccineren.


Staten plegen een verplichting echter niet volgens deze formule af te dwingen. Mensen zijn dan te vroeg gealarmeerd en kunnen zich gaan verzetten.


Het standaardrecept is een ‘vrijwillig vaccinatieprogramma’ gecombineerd met verplichte quarantaine bij een negatieve keuze en detentie en dwangsommen bij weigering.


Zodoende kunnen de staatscollaborateurs blijven roepen dat vaccinatie niet verplicht is.


Formeel is dat juist, materieel niet.


HGR


Saturday, October 3, 2009

harvard survey - 33% sees the H1N1 vaccine as safe

At this point in time, only about a third (33%) of the public sees the H1N1 vaccine as very safe "generally for most people to take." By comparison, the figure is 57% for the seasonal flu vaccine. A smaller fraction of the public thinks the H1N1 vaccine is very safe for particular groups to take, including children ages 6 months to 2 years (18%) and pregnant women (13%). The Centers for Disease Control is encouraging these groups, among others, to get the vaccine as early as possible. 


verslag

Thursday, October 1, 2009

ryanair blijkt van de verkeerde kant - helaas


Promotie voor de Ierse 'Yes' campagne: Antonio Tajani, EC vice-president and transport commissioner, is alleged to have broken impartiality rules by accepting an invitation to fly across the country on a Ryanair Boeing 737, emblazoned with "Vote Yes for Europe" logos.
Ryanair is spending £445,000 on giving away free air tickets to promote the campaign as it struggles to reverse Irish referendum rejection in June 2008.

Wednesday, September 30, 2009

kremlin open over gebruik 'social networks'

Posted on the government's official site for tenders - invites proposals for "researching the basic ways of promoting state interests with the help of specialized social networks". The details of the call stipulate that the winner should be able to identify "specialized social networks", create a database of them, develop a system for monitoring them, and come up with a strategy for "promoting state interests" on them.


http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/09/25/kremlin_no_longer_hides_its_spinning_strategy

Tuesday, September 29, 2009

"I saw a dead man win a fight"

Soms lijkt het of zelfstandige denkers niet oud worden. In ieder geval niet oud genoeg. Pamela Hemelrijk stierf gisteren. 62.

http://www.theovangogh.nl/isawadeadman.html

1985: les van de KGB - how to brainwash a nation

http://www.youtube.com/watch?v=zeMZGGQ0ERk&feature=player_embedded#t=35

Oefening: welke fase zijn we nu?

shot, of van school

orwell's 'thought crime' 25 jaar te laat


media pushen carbon tax agenda - feiten doen niet terzake


Noordpoolijs 500.000 km² aangegroeid. In 2008 eveneens 500.000 km².

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

EU geeft toestemming als 'bioweapon' gekwalificeerde stoffen in te zetten als vaccin


The European Medicines Agency (EMEA) has granted marketing authorisation to two swine flu vaccines: Focetria produced by Novartis and Pandemrix produced by GlaxoSmithKline, which is classified by the EU as a bioweapon.

The authorisation has been given in spite of the fact the vaccines have not been tested.

"There is currently no clinical experience with Focetria (H1N1) in adults, including the elderly, children or adolescents," says the EMEA on its pandemic influenza H1N1 website after giving approval to the vaccine on September 24th.NYT spreekbuis voor downplaying officials

http://www.nytimes.com/2009/09/28/health/policy/28vaccine.html?_r=2&hpw

UK - eerste dode vaccin baarmoederhalskanker

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1216714/Schoolgirl-14-dies-given-cervical-cancer-jab.html

Monday, September 28, 2009

nederland heeft de IHR 2005 ondertekend - dat u het weet


Nederland heeft zich met de International Health Regulations IHR (2005) verbonden om over te gaan tot een materiële verplichting van vaccinatie bij een pandemieniveau groter dan zes.


U kunt ouderwets vluchten naar o.a Zwitserland, Liechtenstein Tsjechië, de Nederlandse Antillen en de andere landen die NIET op deze lijst staan. (opklikbaar)

obama's hypnose lessen werpen vruchten af

f
Barack Obama's amazingly consistent smile from Eric Spiegelman on Vimeo.

valse ideoloog ab osterhaus 'JA' houdt 9,8% in ViroClinics 'JA'


Deze post zegt alles. 'JA'


link naar VPRO programma Argos over 'kennisvalorisatie' vanaf Quote.
Link ViroClinics


'ik ben betrokken bij het onderzoek JA - ik weet nogal wat van influenza JA - kan heel ernstig aflopen JA - kind in California JA - Door de WHO wordt de noodklok geluid JA - Er wordt niet gesproken over een milde griep JA - et cetera JA.

toevoegingen squaleen of mercury '100 times toxic level'

US MSM berichtten over weigerachtige verpleegkundigen

obama: bush on steroids - het einde van praesumptio innocentiae

http://rawstory.com/blog/2009/09/obama-will-bypass-congress-to-detain-suspects-indefinitely/


Trend om rechter buiten proces te houden is in Nederland eveneens ingezet. Hirsch Balin wil gevangenisdirecteuren laten beslissen over de voorlopige hechtenis van verdachten.

Sunday, September 27, 2009

obamacare: fee niet betaald? jaartje de bak in, $25.000 boete

Sen. John Ensign (R-Nev.) received a handwritten note Thursday from Joint Committee on Taxation Chief of Staff Tom Barthold confirming the penalty for failing to pay the up to $1,900 fee for not buying health insurance.
Violators could be charged with a misdemeanor and could face up to a year in jail or a $25,000 penalty, Barthold wrote on JCT letterhead. He signed it "Sincerely, Thomas A. Barthold."


Flout the mandate penalty? Face the IRS


Americans who fail to pay the penalty for not buying insurance would face legal action from the Internal Revenue Service, according to the Joint Committee on Taxation.


The remarks Thursday from the committee's chief of staff, Thomas Barthold, seems to further weaken President Barack Obama's contention last week that the individual mandate penalty, which could go as high as $1,900, is not a tax increase.
Under questioning from Sen. John Ensign (R-Nev.), Barthold said the IRS would "take you to court and undertake normal collection proceedings."


Ensign pursued the line of questioning because he said a lot of Americans don't believe the Constitution allows the government to mandate the purchase of insurance.


"We could be subjecting those very people who conscientiously, because they believe in the U.S. Constitution, we could be subjecting them to fines or the interpretation of a judge, all the way up to imprisonment," Ensign said. "That seems to me to be a problem."


Ensign's argument , however, wasn't persuasive to the committee -- which rejected an amendment from Sen. Jim Bunning (R-Ky.) to eliminate the individual mandate.


Sen. Olympia Snowe (R-Maine) was the only Republican to vote with Democrats to preserve the mandate.


hattip Politico

Friday, September 25, 2009

mass vaccination centers UKTHE LOCATION OF VACCINATION AND TREATMENT CENTRES IS SENSITIVE INFORMATION, AND SHOULD BE TREATED AS SUCH. THEY WOULD BE EXEMPT FROM FoIA REQUESTS UNDER SECTION 38 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT 2000.” 


De Bolton Arena bij Londen wordt genoemd.